erfegename


11 mei 2012

Vraag nummer: 28250

Ik heb een vraag over geregistreerd partnerschap.
Mijn vriendin en ik hebben 7 jaar geleden een samenlevingscontract afgesloten. Wij denken nu aan een gereg. partnerschap. Ik heb ook een testament gemaakt. Blijft mijn testament nog geldig na het aangaan van een gereg. partnerschap, of heeft mijn nieuwe partner dan andere rechten?
Ik heb een dochter uit een vorig huwelijk en ik heb haar als erfgename opgegeven als enige en algehele erfgename. Veranderd dat bij een gereg.partnerschap.
Als ik een gereg.partnerschap aan ga, heeft dan mijn nieuwe partner dan ook recht op evt spaarpremies, pensioenen etc etc

Graag uw reactie hier op
Ik twijfel aan een aantal zaken betreft bovenstaande materie.

VR GR

Antwoord:

Geachte heer,

In het algemeen is dat niet te zeggen, want mede afhankelijk van de vraag of er door beiden of één van beiden een testament is gemaakt en wat daar dan in staat.

Indien de wettelijke verdeling van toepassing was bij overlijden van uw vader (of een testament dat overeenkomt daarmee), dan hebben de kinderen van uw vader een vordering gekregen op de langstlevende. Deze vordering is (doorgaans) opeisbaar bij overlijden van de langstlevende. Als de langstlevende dus overlijdt, dan kunnen de kinderen hun vordering opeisen bij de erfgenamen van de langstlevende. Zonder (afwijkend) testament zijn dat in beginsel de kinderen van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.