Hypotheek met 50% onderpand


14 februari 2013

Vraag nummer: 33639

Als kinderen erven we 50% van ons ouders huis, de 50% hypotheekschuld kunnen we als erven aflossen. De weduwe erft ook 50% van het huis en heeft zodoende ook 50% hypotheekschuld. Zij moet een nieuwe hyphotheek afsluiten. Is het mogelijk om een nieuwe hypotheek af te skuiten met 50% onderpand?

Antwoord:

Geachte heer,

Op zich is dat mogelijk, maar ongebruikelijk en dus voor een bank ook doorgaans niet aantrekkelijk. De vraag moet gesteld worden of er naast vaststelling van de erfdelen er misschien ook sprake is van de wettelijke verdeling dan wel een daarop gelijkend testament. In dat geval namelijk wordt de langstlevende enig eigenaar en moet ook alle lasten en schulden voldoen. De kinderen krijgen dan een zeer beperkt opeisbare vordering.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn