Bepalen legitieme portie onterft kind


28 januari 2014

Vraag nummer: 37198

Mijn vader en moeder hebben in hun testament mijn zus onterft. Mijn vader is 5 jaar geleden overleden en mijn moeder leeft nog. Indien mijn zus bij overlijden van mijn moeder haar legitieme portie zou opeisen wordt bij het vaststellen van de het hoogte ook rekening gehouden met eerdere schenkingen gedaan door mijn moeder, zo ja hoeveel jaar wordt er dan teruggekeken?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de wet komen in beginsel (de waarde van- ) sommige schenkingen die zijn ontvangen door een legitimaris, in mindering op de legitieme portie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.