moeder verkoopt huis


13 september 2005

Vraag nummer: 9466  (oude nummer: 6435)

Mijn moeder wil het huis verkopen. Vader is al verschilende jaren dood. Zijn wij verplicht om successierechten te betalen, op het deel van de verkoop die aan de kinderen toekomt? Mag zij al het geld houden en zij alleen succesierechten betalen en het deel van de kinderen opzij zetten. Is het waar dat wanneer zij komt te overlijden binnen de 5 jaar de kinderen successierechten moeten betalen op de totale verkoopsom van 5 jaar geleden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat zijn nogals wat vragen tegelijk. Het antwoord is grotendeels afhankelijk van het antwoord op de vraag of er een langstlevende testament door uw vader was gemaakt op grond waarvan uw moeder enig eigenaar is geworden. In dat geval kan zijn doen en laten wat zij wil.

Successierechten zullen al betaald zijn bij het overlijden van uw vader. Pas bij overlijden van uw moeder, zult u weer opnieuw met successiebelasting (eventueel) geconfronteerd worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.