uitbetaling kinsdelen


3 november 2014

Vraag nummer: 40469

betreft: een langstlevende testament uit de jaren 80
de langstlevende heeft tijdens leven vrijwillig de kindsdelen uitbetaald aan 2 van de 4 kinderen. de langstlevende is inmiddels overleden. er is een positief saldo maar niet toereikend om de overige kindsdelen te betalen. hoe moet hiermee worden omgegaan?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Op zich eenvoudig, want die betreffende kindsdelen zijn neem ik aan krachtens testament vorderingen op de langstlevende, die opeisbaar zijn bij overlijden (vermeerderd met eventuele rente). Deze vorderingen zijn dus schulden van de nalatenschap. Indien de nalatenschap mogelijk niet positief is daardooor, dan moeten de erfgenamen voorzichtig zijn bij hun keuze en eventueel beneficiair aanvaarden. Overleg met een notaris is cruciaal.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn