verkoop appartement


12 mei 2012

Vraag nummer: 28256

Mijn vader is overleden en nu heeft mijn moeder het appartement, kan mijn moeder het appartement verkopen nu mijn vader overleden is. Indien ze het kan verkopen wordt het geld dan op een rekening gezet (vast) of kan mijn moeder er met doen wat ze wil.
Dank, Denis

Antwoord:

Geachte heer,

Indien de wettelijke verdeling van toepassing was of een testament was gemaakt dat gelijk effect heeft, dan heeft moeder alles gekregen en kan er dus ook mee doen en laten wat zij wil. Kinderen krijgen een zeer beperkt opeisbare vordering op moeder ter hoogte van hun kindsdeel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.