Kindsdeel opeisen


28 december 2005

Vraag nummer: 9844  (oude nummer: 7166)

Goedenavond,

Mijn moeder is overleden in 1991. Er was geen testament. Mijn vader heeft recent het contact verbroken. Ik wil nu mijn kindsdeel opeisen. Bij navraag bij de betrokken notaris, blijkt er na het overlijden van mijn moeder geen boedelbeschrijving te zijn gemaakt.

Vragen:
Kan ik mijn kindsdeel opeisen?

Zo ja, hoe gaat dit in zijn werk en hoe wordt met terugwerkende kracht een boedelbeschrijving opgemaakt?

Mijn vader bezit een eigen huis. Ik neem aan dat de waarde bepaald wordt door de waarde in 1991 vermeerderd met rente? Is dit juist?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Als er destijds geen testament was, dan bent u destijds door het overlijden van uw moeder mede-eigenaar (voor een gedeelte) geworden van de goederen van uw moeder. U zou dan de andere erfgenamen moeten dwingen tot verdeling.
Het uitgangspunt van de waarde zou ik zeggen is de waarde per datum verdeling, maar zeker ben ik daar niet over.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.