Erfdeel legitieme portie


20 november 2010

Vraag nummer: 13997  (oude nummer: 16202)

De situatie is het volgende.
Grootvader is overleden (grootmoeder was al overleden).
Grootvader heeft in zijn testament als erfgenaam benoemd zijn zoon en schoondochter (vrouw van overleden zoon).
Grootvader had echter 2 zonen waarvan 1 al is vooroverleden.Deze overleden zoon van grootvader heeft 3 kinderen (dus grootvader heeft 3 kleinkinderen).Ik neem aan dat deze 3 kleinkinderen aanspraak kunnen maken op hun legitieme portie.Maar, hoe groot is nu hun erfdeel ? 1/6 deel ? Een van de drie kleinkinderen is onterfd door zijn vader.Geldt voor dit kleinkind dan ook de regel van plaatsvervulling of krijgt dit kleinkind niks omdat hij door eigen vader is onterfd?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Veel hangt af van de preceize in het van het testament. Als er verder niets is opgenomen ten aanzien van de kleinkinderen, dan zou er sprake kunnen zijn van aanspraak op een legitiem deel, maar als de weduwe is aangewezen dan lijkt het erop dat grootvader gewild heeft dat de nalatenschap via de langstlevende loopt. Nadere informatie bij betreffende notaris is wellicht een idee.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.