schenkingsbelasting


22 september 2016

Vraag nummer: 47462

mijn zwager is twee maanden geleden overleden. Mijn zus heeft twee kinderen.leefttijd 71 en kinderen 41 en 43 jaar.er is geen testament,vermogen is €150000 de kinderen hebben dus een vordering van €25000,als mijn zus de vorderigen uitbetaalt,moet over de vordering dan nog schenkingsbelasting betaald worden.alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er kan sprake eventueel zijn van de verschuldigdheid van schenkbelasting indien de (eerdere) uitkering van de vordering (zonder dat sprake is van opeisbaarheid) wordt gezien als afstand van het "fiscaal vruchtgebruik".

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn