kindsdeel en samenwonen


19 juni 2007

Vraag nummer: 11124  (oude nummer: 9374)

Pas geleden is de man met wie mijn moeder samenwoonde overleden. Zij hebben een testament op de langstlevende. Uit een vorig huwelijk had de partner van mijn moeder één (inmiddels overleden) zoon en één dochter. Mijn moeder heeft naast mij nog één zoon.
Vraag: kunnen de dochter en de nabestaanden van de zoon (2 kinderen) een beroep doen op het kindsdeel, en hoe groot is dat ? En als zij dat kunnen, hebben zij na het overlijden van mijn moeder nog een keer recht op een kindsdeel ? Moet dat worden vastgelegd ?
vriendelijke groet, JH, Rotterdam

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als het goed is beschermd het langstlevende testament met daarin één erfgenaam of een soort (wettelijke) verdeling afdoende tegen aanspraken van (klein-)kinderen.
Legitieme portie moet je wel in de gaten houden.

Zonder testament (van moeder) zullen de kinderen van mijnheer niet erfgenamen zijn van uw moeder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE