verwerping


29 mei 2013

Vraag nummer: 34718

Mijn vader is op leeftijd en als hij komt te overlijden dan wil ik als zijn enige erfgenaam de erfenis verwerpen en mijn beiden volwassen kinderen ook.Mijn jongste zoon heeft 2 minder jarige kinderen die ook de erfenis gaan verwerpen. Voor de minderjarige kleinkinderen ben je dan verplicht een verzoek tot machtiging in te dienen bij de kantonrechter in de huidige woonplaats . Nu heb ik een formulier ontvangen (uit voorzorg) van de rechtbank waarin staat dat je aan moet geven hoe groot de eventuele schulden zijn en wat er aan activa voorhanden is. Sinds enige jaren hebben wij als familie geen contact meer met mijn vader. Mede hierdoor hebben wij ook geen bewijsstukken . Er zijn waarschijnlijk geringe schulden, maar geen huurschuld. Kunt u mij advies geven s.v.p. hoe wij dit kunnen oplossen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich kan pas bij overlijden vastgesteld worden wie erfgenaam is. Misschien heeft u vader wel een testament gemaakt afwijkende van de wet. Wellicht verder toch een idee om contact te zoeken om nu vast al wat informatie in te winnen. Verder is het zaak om na het overlijden direct contact op te nemen met uw notaris om eerst even te overleggen en de beraden dat er gedaan moet worden en in welke volgorde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.