welke rente?


8 december 2015

Vraag nummer: 44494

Welke renteberekening wordt bij een overbedelingsschuld uit 1980 berekend. In de akte van scheiding en deling staat dat 8% per jaar verschuldigd is en dat rente en schuld pas opeisbaar zijn na overlijden.
Samengesteld of enkelvoudig?
(ik ben nu legitimaris)

Antwoord:

Geachte heer,

Daar kan ik vrees ik geen antwoord op geven vanaf deze plaats. De tekst van een testament is in beginsel doorslaggevend. Was er geen testament, dan is in beginsel de tekst van de akte van verdeling dooeslaggevend. Ook kan de bedoeling van partijen in dit kader van belang zijn. Indien er sprake is van een akte van verdeling overigens, dan is er doorgaans geen sprake van aanspraak op de legitieme portie, maar uiteraard kan ik ook dat niet beoordelen vanaf deze kant. Ik raad u aan eens contact op te nemen met de notaris/het notariskantoor dat destijds de akte van verdeling heft verzorgd.

Overigens ga ik ervan uit dat geen sprake is van aanspraak op een l
en eventueel de bedoeling van partijen doorslaggevend.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.