erfenis/bijstand


15 januari 2014

Vraag nummer: 37022

Geachte heer/mevrouw,

Mijn broer leeft sinds geruime tijd van een bijstandsuitkering. Wanneer onze ouders komen te overlijden zou dus bijna zijn gehele erfdeel aan de bijstand komen te vervallen. Is het voor mijn broer verstandiger om de erfenis te verwerpen, zodat ik de enige erfgenaam ben?

Antwoord:

Geachte heer,

De kans bestaat dat verwerping door de uitkerende instantie wordt gezien als niet verantwoord gedrag waardoor er mogelijk alsnog sprake is van korting op de uitkering. Verder heeft verwerping, tenzij anders is bepaald in een testament, plaatsvervulling tot gevolg. Dus eerst gaat in dat geval de erfenis naar de kinderen van uw broer (als hij die heeft).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.