Kindsdeel en vruchtgebruik


20 februari 2013

Vraag nummer: 33672

In 1997 is mijn vader overleden zonder testament. Er is een boedelverdeling geweest en mijn broer en ik hebben getekend voor niet-opeisen van het kindsdeel om financiele nadelen voor mijn moeder te voorkomen. Ik heb vandaag van de notaris begrepen dat deze vordering sinds 2001 een box 3 vordering is en wij als kinderen over deze vordering vermogensbelasting verschuldigd zijn. We beschikken echter niet over dit bedrag en kunnen dit pas opeisen bij overlijden van mijn moeder. Met de kans dat het vermogen dan "op" is. Is er een manier om dit kindsdeel eerder op te eisen (lees: veilig te stellen) of belastingvrij uit te laten betalen? Mijn moeder heeft er nu wel de financiele middelen voor. Hoe zit het met de opeisbaarheid als wij zelf in de financiele problemen komen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien destijds is vastgelegd dat er een vordering is, zal ook zijn vastgelegd wanneer deze opeisbaar is en of vrijwillig kan worden terugbetaald/afgelost. Als het al kan, dan kan het wel betekenen schenking van de waarde van het 'vruchtgebruik' van moeder, dus wees daar alert op en laat u goed informeren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.