kind


28 oktober 2012

Vraag nummer: 32463

mijn broer heeft geen contact met mijn moeder maar wil wel een aandeel
in de erfenis er is geen testament hoe moet ik dat afhandelen er is nog een broer die geen contact heeft maar hoeft geen deel in de erfenis

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Stapje voor stapje: eerst vaststellen via het CTR of er een testament is en zo ja wat daar in staat. Als vaststaat wie de erfgenamen zijn, vaststellen of de erfgenamen eigenlijk wel erfgenamen willen zijn. Indien een erfgenaam wil verwerpen of beneficiar wil aanvaarden moet dat via de Rechtbank. Zowel beneficiair aanvaarden als verwerpen (als zuiver aanvaarden) hebben de nodige gevolgen, dus laat u goed voorlichten voor dat u een keuze maakt. Zo zal bij verwerping in beginsel plaatsvervulling optreden op grond waarvan de kinderen van degene die heeft verworpen in diens plaats treden.

Het beste is even een afspraak te maken met een no9taris voor informatie en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.