kinsdeel opeisen later


20 mei 2006

Vraag nummer: 10344  (oude nummer: 8046)

Mijn vader is in 2000 overleden en er was een testament op de langstlevende. Ik heb toendertijd niet het kindsdeel direct opgeeist. Kan ik nu nog wel direct het kindsdeel opeisen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In het testament staat precies omschreven op welke momenten de vorderingen opeisbaar zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.