Kindsdeel opeisbaar door 1ste vrouw na overlijden kind en vader?


2 maart 2010

Vraag nummer: 13588  (oude nummer: 15297)

Beste,

Mijn vader is overleden en doordat hij een testament had is alles toegekend aan mijn moeder.
Mijn halfbroer erft indien mijn moeder komt te overlijden 1/8 deel van het vermogen van mijn vader.
Nu leeft zijn biologische moeder nog. Is deze erfenis opeisbaar door haar als mijn halfbroer komt te overlijden. (Nadat mijn moeder/ langst levende is overleden)

Mvgr,
J. de Groot

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het testament van uw vader bepaalt op welke momenten het erfdeel van zijn kinderen opeisbaar is. Die vordering zit dus in het vermogen van betreffend kind en zal bij diens overlijden ten goede komen aan diens erfgenamen. Op grond van de wet kan dat ook zijn (juridische) moeder zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.