Kindsdeel of legitieme portie


5 februari 2006

Vraag nummer: 10001  (oude nummer: 7420)

Geachte Heer,

Ik ben er kortgeleden achtergekomen dat mijn vader al in 1998 is overleden, van mijn stiefmoeder krijg ik in deze geen enkele medewerking. H oe zit het met het opeisen van mijn kindsdeel, in het testament wat ik via een notaris heb gekregen staat dat alles naar de langstlevende gaat. Mijn verzoek om een kopie van de akte van successie is afgewezen. Men heeft mij verteld!!! dat omdat het testament nog via de oude regeling is opgesteld en afgehandelt er nog andere regels gelden. Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten Rob Hammers

(Tevens bestaat bij mij het vermoeden dat het geld zo stiekemweg word doorgesluist naar een kind van haar die volgens mij nergens recht op heeft)

Antwoord:

Geachte heer,

Het gaat erom wanneer uw deel opeisbaar wordt. Dat staat in het testament. Of een eventueel beroep op de legitieme aanspraak zin heeft, kan ik niet beoordelen, maar mij lijkt dat nieuw recht van toepassing is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn