rente op kindsdeel


19 juni 2006

Vraag nummer: 10385  (oude nummer: 8141)

Mevrouw, mijnheer,
Mijn vader overleed 25 jaar geleden. Mijn moeder is nu ernstig ziek. In het testament op de langstlevende wordt een rente van 5% per jaar genoemd. Ik ben enig kind en enig erfgenaam. Mijn vragen zijn:
- wordt de rente enkelvoudig of samengesteld verrekend bij het bepalen van het huidige kindsdeel
- is de aangroei van 25x25% aan te merken als inkomsten en belastbaar in de inkomstenbelasting?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Doorgaans is het enkelvoudig. Ik hoop dat de tekst van het testament daar uitsluitsel over kan geven. Rente op rente kan inderdaad belast zijn met IB maar is afhankelijk de omstandigheden. Ik zou als ik u was bij de belastingdienst informeren, dan krijgt u meer zekerheid dan ik u kan geven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.