erfenis moeder


17 oktober 2016

Vraag nummer: 47799

mijn ouders zijn een paar maanden geleden overleden
eerst mijn vader week erna mijn moeder mijn vraag is :
bij mijn moeder is het 2e huwelijk ze had van 1e huwelijk 6 kinderen en daar zijn er 3 aan de vader "afgestaan" en 3 aan mijn moeder toegewezen nu die 3 die afgestaan zijn zijn dit ook erfgenamen ?

Antwoord:

Geachte heer,

Het beste is stapje voor stapje te gaan. Eerst zal bekeken moeten worden wie de erfgenamen van vader zijn en of wellicht de wettelijke verdeling van toepassing was op grond waarvan uw moeder enig eigenaar is geworden. De kinderen (van uw vader!) hebben een vordering gekregen in dat geval op de langstlevende opeisbaar bij haar overlijden.
Vervolgens dient gekeken te worden wie de erfgenamen van uw moeder zijn.
Voor het erfgenaamschap van kinderen is van belang of betreffende kinderen familierechtelijke betrekkingen hebben met betreffende ouder. 'Afstaan' van kinderen is als zodanig niet mogelijk voor het ontstaan van familierechtelijke betrekkingen. Eventueel kan dat wel zo zijn bij adoptie (naar Nederlands recht), maar ik kan niet beoordelen of dat van toepassing was.

Mijn advies zou zijn een notaris te vragen een verklaring van erfrecht op te stellen, althans daarvoor een gesprek met de notaris te plannen, want dan wordt in dat kader onderzoek verricht door de notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn