vrijstelling successierecht


8 mei 2004

Vraag nummer: 8528  (oude nummer: 4283)

Wat is de hoogte van het bedrag dat is vrijgesteld van successierechten na het overlijden van de langst levende ouder?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Voor het jaar 2004 is voor een kind (in de normale gevallen) een bedrag van 8.483 euro vrijgesteld als het saldo van het erfdeel per kind niet meer bedraagt dan 25.448 euro (drempel). Kom je over de drempel, dan vervalt de gehele vrijstelling.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.