rentevergoeding na opeising


11 december 2004

Vraag nummer: 8862  (oude nummer: 5152)

L.S.

Mijn kindsdeel is opengevallen bij het overlijden van de langstlevende (vader).

Nu 1 jaar na overlijden van vader zijn de gemoederen hevig opgelopen, aangezien mijn zussen niet overwillen gaan op uitbetaling van mijn kindsdeel moeder. Dit onder het mom van, wij betalen pas uit wanneer alles van de nalatenschap op papier staat.

Kortom 1 jaar nadien heb ik nog niet het, voorheen vastgestelde kindsdeel, van moeder ontvangen. Hierover loop ik dus renteopbrengsten mis.

Behoren mijn zusters een rentevergoeding te betalen over mijn kindsdeel van moeder, welke allang vaststaat, maar welke zij niet willen uitbetalen omdat ze eerst iets anders willen afwikkelen, namelijk een andere nalatenschap (van vader).

Als zij hiertoe zijn verplicht, is dit dan de wettelijke rente of de testamentaire rente (bepaald in testament moeder). Zij hebben immers, net als ik, de verplichtingen van vader aanvaard bij zijn overlijden en kunnen hierop dus misschien worden aangesproken?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het testament van uw moeder zal bepalen dat uw kindsdeel met rente pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende. Het kindsdeel is een schuld van de nalatenschap. Indien daarover rente is verschuldigd (vanaf het moment van opeisbaarheid tot uitbetaling) gaat dat dan ten laste van de gezamenlijke erfgenamen. De hoogte van de rente is ongewis.

Op zich vind ik het niet zo onverstandig af te wachten met uitbetalen tot er een duidelijk overzicht is (er moeten tenslotte ook successierechten betaald worden). Is het echter een kwestie van bewust vertragen, dan zou u de Kantonrechter kunnen vragen een termijn te stellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn