Kindsdeel


30 maart 2012

Vraag nummer: 27990

Aansluitend op vraag & antwoord 27857

Weduwnaar met 3 kinderen, vermogen 0.00 € , trouwt met weduwe met 2 kinderen , vermogen 200.000 € , krijgen samen nog 1 kind. Man overlijdt, en heeft in testament bepaald dat al zijn kinderen ( 3 + 1 ) ’n gelijk erfdeel krijgen. Het wettelijke recht echtgenote en kind erven ½ + ½ = 50.000 + 50. 000 is dus vervangen door ½ + 4 x 1/8 = 50.000 + 4 x 12.500. Wat betekent dat voor het recht op ’n legitieme portie van de kinderen uit resp eerste en laatste huwelijk ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien alle eigen kinderen gelijk worden behandeld (en er geen sprake is van schenkingen waardoor schending ban de legitieme portie is ontstaan), zal er neem ik aan geen probleem ontstaan ten aanzien van die legitieme portie. De man in het voorbeeld heeft 'gewoon' 4 kinderen en bij gemeenschap van goederen is zijn nalatenschap de helft van het gemeenschappelijk vermogen. Aandacht verdienen uiteraard wel de vorderingen in verband met het overlijden van moeder van de 3 kinderen en de vraag of er nu sprake is van een langstlevende testament.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn