erfrecht


31 oktober 2012

Vraag nummer: 32568

Mijn vrouw is overleden, uit haar eerder huwenlijk had ze twee kinderen. Ik heb een koopwoning, en ondertussen een vriendin waar ik mee wil trouwen.
Kunnen de kinderen van mijn overleden vrouw hun deel ook nog opeisen als ik getrouwd ben, en hoe zit het als mijn toekomstige vrouw alleen overblijft. kunnen de kinderen dan nog en deel op eisen , ook als ik op huwenlijkse voorwaarden trouw en alles op mijn toekomstige vrouw haar naam zet? BVHD Gerard

Antwoord:

Geachte heer,

Bij overlijden van uw vrouw zal vastgesteld zijn wat de situatie is. Is dat niet gebeurd, dan moet dat alsnog gebeuren.
Is er wel of niet een testament? Wie zijn de erfgenamen? Hebben de kinderen een vordering op de langstlevende en zo ja wanneer is die vordering opeisbaar.Is dat alleen bij uw overlijden of ook bij uw hertrouwen? Bij wie is de vordering opeisbaar? Bij u of bij uw erfgenaam? Misschien goed om eens langs een notaris te gaan voor informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.