inzage financiele stukken bij onterving


31 januari 2009

Vraag nummer: 12362  (oude nummer: 12227)

Onze beide ouders zijn overleden en er is een testament waarin twee van de zes kinderen onterfd zijn. Er is 10 jaar geleden na verkoop eigen huis al een kindsdeel uitbetaald (alle kinderen). Nu wil 1 kind (onterfd)inzage in alle financiele stukken ivm zijn deel. Mogen wij dit weigeren en is het zo dat hij van alle goederen die er nog zijn niets krijgt?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een kind dat is onterfd heeft wel recht op een legitieme aanspraak. Voor de berekening daarvan moet je uiteraard wel informatie hebben. Mij lijkt dat de erfgenamen dus wel informatie moeten afgeven, maar wellicht moet eerst duidelijk zijn of er aanspraak wordt gemaakt op de legitieme portie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.