recht van erven voor stiefkinderen


15 maart 2010

Vraag nummer: 13683  (oude nummer: 15457)

Onze stiefvader (niet op papier) heeft vlak voor zijn overlijden zijn testament herzien. Onze moeder heeft op dit moment vruchtgebruik. Na haar overlijden moet de erfenis verdeeld worden naar allerlei instanties en hoofdzakelijk de kerk. Hebben wij als kinderen recht op kindsdeel? Kan onze moeder het testament van onze stiefvader nog herzien?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een testament wordt van kracht door het overlijden van betreffende testateur. Daar valt in beginsel niets meer aan te doen. Kinderen hebben mogelijk rechten als zij juridische kinderen zijn van de overledene. Zijn zij dat niet, dan zijn er wat dat betreft geen wettelijke erfrechten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.