recht onterfd kind


23 juni 2012

Vraag nummer: 28544

Kan een kind, dat door ouder via testament onterfd is, hiertegen in beroep gaan en door b.v. kantonrechter het testament laten vernietigen zodat de onterfing ongedaan gemaakt wordt ?
Op welk wettelijk deel van de nalatenschap heeft een onterfd kind altijd recht, b.v. geld, onroerende of roerende goederen ?
Op welk deel van de nalatenschap heeft een onterfd kind nooit recht, b.v. geld, onroerende of roerende goederen ?
Er zijn de laatste paar jaren nogal wat wijzigingen op het gebied van het opmaken van testamenten geweest. Moet het testament van de onterfing daarom na een bepaalde datum door een notaris opgemaakt zijn of is dit hier niet van toepassing of geldt elke datum ?

Moet een executeur altijd via een testament benoemd worden of kan dat onderling geregeld worden ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Via een testament kan een kind worden onterfd. Dat is wettelijk gezien in beginsel niet ongeldig. Een onterfd kind kan dan aanspraak maken (na overlijden) op de legitieme portie. Dit is een vordering in geld op de erfgenamen. Het legitieme deel is de helft van het gewone kindsdeel en wordt berekend in de nalatenschap eventueel vermeerderd met bepaalde schenkingen (indien van toepassing). Er kan ook sprake zijn van vermindering.

Een executeur moet naar huidig recht (vanaf 1 ja. 2003) worden benoemd in een testament.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.