Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

opeisen kindsdeel

3 februari 2022

Vraag nummer: 64335

Ik wil voor mijn zoon zijn kindsdeel opeisen.
Mijn zoon zijn opa is overleden en de dochter van zijn opa, dus zijn moeder is ook overleden.
Heeft hij dan recht op zijn kindsdeel, gaat deze dan over op hem? En hoe kan ik dit het best in een brief vermelden aan de executeur? Ik hoor graag van u. Met vriendelijke groet, Onno Borst

Antwoord:

Geachte heer,

Het is aan te bevelen eerst vast te stellen of er een testament is gemaakt (door opa) en zo ja wat daarin beschreven is. Het is mogelijk dat de kindsdelen zijn omgezet in een vordering op de langstlevende en dat die vordering opeisbaar is in de gevallen als in het testament bepaald. Ook kan het zijn dat is aangesloten bij de wettelijke regels van plaatsvervulling. Indien een kind voor betreffende ouder is overleden, dat 'schuift' dat kindsdeel door naar de kinderen van het overleden kind (dus naar de kleinkinderen). Nog steeds is van belang de inhoud van het testament (of de wet) waarin is aangegeven wanneer deze kindsdelen opeisbaar zijn.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder