Hoe gaat het erven in zijn werk


22 maart 2013

Vraag nummer: 34047

Geachte heer, mevrouw,
Mijn vader is gisteren overleden. Ik ben één van twee dochters uit zijn eerste huwelijk, er zijn nog twee kinderen uit zijn tweede huwelijk en een dochter die hij nooit erkent heeft. Met zijn tweede vrouw schijnt hij gescheiden van tafel en bed geweest te zijn. Zijn tweede vrouw is nog in leven. Er is sprake van een eigenhuis en mijn vaders tweede vrouw (16 jaar jonger) woont daar nog in. Kunnen wij ergens achterhalen of hij inderdaad officieel van tafel en bed gescheiden was en of hij een testament heeft. En hoe gaat het nu precies in zijn werk met het al dan niet aanvaarden van een eventuele erfenis. Worden wij op de hoogte gebracht of moeten we er zelf achter aan. Wij hebben geen contact met de "nieuwe" familie van onze vader. Wij zijn door familieleden op de hoogte gebracht van het overlijden, ik ga er vanuit dat de nieuw familie de moeite niet zal nemen en ik heb ook al gehoord dat zij ons niet zullen toelaten om afscheid te nemen. So be it.
Bedankt alvast.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Via het centraal testamenten register is op te vragen of er een testament is gemaakt en zo ja bij welke notaris.Daar kunt u dan uw informatie krijgen wat dat betreft.
Indien er een boedelnotaris wordt ingeschakeld, dan wordt die mogelijk ingeschreven in het boedelregister bij de rechtbank.
Is er geen testament, dan is de wettelijke erfopvolging van toepassing. De van tafel en bede gescheiden echtgenoot is geen wettelijk erfgenaam in beginsel. De kinderen zijn dat wel, en wel tezamen ieder voor een gelijk deel (volgens de wet).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.