opeisen erfdeel


7 december 2011

Vraag nummer: 26889

Bij het overlijden van mijn vader hebben wij een vordering gekregen op dit erfdeel, zodat mijn moeder als langstlevende in het huis kon blijven wonen. Nu is mijn moeder onlangs overleden. In haar testament heeft zij bepaald dat haar partner (niet gehuwd of geregistreerd) 5 jaar in het huis mag blijven wonen - wel met betaling van onkosten, maar zonder huur. Wij vragen ons af of dit kan? Moet de langstlevende, in dit geval mijn moeder, niet verplicht het erfdeel dat wij van onze vader hebben georven, direct aan ons uitkeren?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In het testament van uw vader is aangegeven op welke momenten de vorderingen opeisbaar zijn. Doorgaans is dat ook bij overlijden van de langstlevende. De kinderen moeten dan opeisen bij de erfgenamen. Dat zijn de kinderen mogelijk zelf weer, indien het testament van de langstlevende niet anders bepaalt. Is er sprake van een gebruiksrecht, dan is dat doorgaans via een legaat. Een legataris is geen erfgenaam.
Ik raad u aan om even langs uw notaris te gaan voor extra informatie en overleg. Wellicht moet u ook naar de notaris voor een verklaring van erfrecht omdat de bank daarom vraagt. Kunt u één en ander combineren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn