vordering na overlijden vader op stiefmoeder


25 januari 2010

Vraag nummer: 13411  (oude nummer: 14892)

Mijn moeder overleden 01-2003 langstlevende testament 2 kinderen en vader erfgenaam. In 2005 hertrouwen en geen uitbetaling vordering. Vader overleden 10-2009 2kinderen onterft. Hoe nu vorderen van stiefmoeder van erfdeel moeder. En wat voor tijd mag hier overheen gaan. Overigens na overlijden vader geen contact meer.
met vriendelijke groet,
M vd Meer

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De vordering ivm het overlijden van moeder is (naast hertrouwen indien het testament dat bepaalt) ook bij overlijden van vader opeisbaar. Dat zou dus nu nog kunnen neem ik aan. Dat doe je dan bij de erfgenamen van vader.

Wordt je als kind (vervolgens) onterfd, dan kun je beroep doen op je legitieme aanspraak. Ook die dien je in bij de erfgenamen van vader.

Mijn advies zou zijn om eens langs een notaris te gaan voor uitgebreide informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn