omvang legitieme portie bij een testament uit 2002


15 juni 2009

Vraag nummer: 12729  (oude nummer: 13229)

Mijn vader is onlangs overleden en heeft alles nagelaten aan één van de 4 kinderen. Hij was gescheiden van mijn moeder en woonde samen in een niet-geregistreerd partnerschap. Het testament dateert van juni 2002.
Hoe is nu de verdeelsleutel voor de legitieme portie van de onterfde kinderen?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

legitieme aanspraak is de helft van het gewone wettelijk erfdeel. Komt iemand te overlijden met echtgenoot en 4 kinderen dan is het gewone wettelijk erfdeel één vijfde uitgaande van het recht per 1 januari 2003. Ik kan niet zo beoordelen of oud of nieuw recht van toepassing is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn