Veiligstellen legitieme portie


26 september 2011

Vraag nummer: 26141

Geachte heer Van de Griend,

Mijn vader is overleden. Hij heeft uit zijn eerste huwelijk vier kinderen. Uit zijn tweede huwelijk geen kinderen. Van de vier kinderen zijn er drie onterfd, dus wel recht op hun legitieme portie. Ik heb mijn legitieme portie opgeëist. Zijn tweede vrouw heeft alle roerende en niet roerende goederen te koop gezet en is voornemens te verhuizen, waarschijnlijk naar België. Zij heeft een gokverleden, wat ik niet kan bewijzen, maar wel in het verleden (toen de banden nog goed waren) door mijn vader aan mij is medegedeeld. Het kind wat niet onterft is heeft mij medegedeeld dat haar volledig erfdeel veilig is gesteld. Mijn vraag aan u is: hoe kan ik in vredesnaam mijn legitieme portie veilig stellen, zodat de tweede vrouw van mijn vader wel het vruchtgebruik heeft, maar niet mijn legitieme portie er doorheen jaagt?

Gaarne vernemende.

Met vriendelijke groet,

K.M. Woustra

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat zal niet meevallen, zeker niet als het testament van uw vader daarin een voorziening geeft (bijvoorbeeld dat de legitieme aanspraak pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende). Verder is het van belang om vast te stellen of u in het testament van uw vader wel als erfgenaam bent aangewezen. Ik kan in verband daarmee ook onmogelijk beoordelen of het voor u zinvol is aanspraak te maken op uw legitieme portie (als u dat nog niet hebt gedaan), daar mogelijk uw legitieme aanspraak verminderd wordt met 'hetgeen u wel had kunnen krijgen'. Daarvoor verwijs ik u toch echt naar uw notaris om dat samen te bespreken.

Resteert wellicht (voorzover niet uitgesloten in het testament) aanspraak om de zogenoemde wilsrechten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn