aanvaarding erfenis, volmacht voor moeder


17 mei 2008

Vraag nummer: 11729  (oude nummer: 10716)

Mijn schoonvader is onlangs overleden en heeft een testament opgemaakt, waarbij de goederen naar mijn schoonmoeder gaan en de helft van het geld in vier delen wordt verdeeld, dus de 3 kinderen en schoonmoeder ieder een gelijk deel. Maar gaat ons erfdeel over op de langstlevende. Wij worden nu gevraagd de erfenis te aanvaarden en geven gelijk een volmacht af aan mijn schoonmoeder om de afwikkeling en vaststelling van de verdeling enz. van mijn schoonvader te regelen. Het vreemde is dat een schoonzus alle geldzaken enz voor haar regelt, want mijn schoonmoeder kan dit niet zelf. Daar de goederen op voorhand op de langstlevende overgaan en het geld dan ook hebben wij onze zorgen hierover, want de auto blijkt al op naam van die schoonzus te staan. Mijn schoonvader had in het ziekenhuis bij leven willen verdelen maar dat wilde deze schoonzus absoluut niet voor hem uitvoeren.
Volgens de notaris maakt het niks uit of wij wel of niet tekenen en krijgen ze op voorhand een verklaring van erfrecht. Maar wat heeft het voor gevolgen als wij niet tekenen? Hebben wij dan ook geen erfdeel? (die is straks waarschijnlijk toch op). En betalen we dan zelf de successierechten? Wij snappen er niks van. Geeft de bank dan ook zomaar al het geld vrij om te gebruiken? Ik hoop dat ik niet een te ingewikkelde vraag stel.

Bij voorbaat dank voor uw tijd.

Groetjes Alie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan het niet helemaal inschatten, maar zoals ik uit uw vraag kan afleiden is er sprake van een langstlevende testament op grond waarvan de langstlevende enig eigenaar wordt en de kinderen niet opeisbare vorderingen krijgen op de langstlevende. In die zin snap ik niet dat een volmacht nodig is.

Alle erfgenamen, dus ook de kinderen, hebben keuze. Wat de notaris zegt is dat indien er geen keuze gemaakt wordt, het voor het effect van het testament niet uitmaakt omdat de langstlevende toch wel enig eigenaar wordt.

Je raakt niet zomaar je erfdeel kwijt, maar je moet je wel afvragen waarom je geen keuze maakt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn