voorkomen uitbetaling van legitieme portie


16 januari 2011

Vraag nummer: 14058  (oude nummer: 16342)

Mijn man heeft kindere,wij zijn getrouwd op voorwaarde van goederen,als mijn man zijn hele vermogen overdraag op mijn naam ,kunnen wij dan vooekomen die legitieme portie en wat voor acte moeten wij hebben van notaris.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De legitieme portie wordt berekend (onder meer) afhankelijk van de samenstelling van de nalatenschap maar ook bepaalde schenkingen die gedaan zijn voor het overlijden. Is het een schenking dan is ook schenkbelasting verschuldigd.

Het is inderdaad verstandig langs een notaris te gaan voor advies en daarbij vooral ook aandacht besteden aan het testament en de opeisbaarheid van de legitieme portie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.