Hoe moeten we de legitieme portie berekenen?


4 april 2018

Vraag nummer: 54507

Beste Hr v. d Griend,
Zou ik u nog een vraag mogen stellen omtrent de berekening van de legitieme portie.
Als de langstlevende is overleden die in gemeenschap van goederen was getrouwd en je wilt het legitieme deel alleen van de langstlevende berekenen, mag je dan voor het berekenen alle eerder gedane schenkingen ook mee berekenen. Hiermee bedoel ik de schenkingen die voor het overlijden van beide ouders zijn gedaan, en tot hoeveel jaar terug mag je dit mee berekenen.

Kunt u ook zeggen hoe je het legitieme deel van je laatst overledene
ouder berekend. Is dit het totale vermogen min het eerder vastgestelde erfdeel van de eerst overledende en dit gedeeld door twee.
Hartleijk bedankt,

Fam Zilverspar

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Deze rubriek leent zich niet voor een berekening van de legitieme portie. Uitgangspunt is dat de helft van het gewone (kinds-)deel wordt berekend in de legitimaire massa. De wet geeft aan wat daartie behoort. Bepaalde giften komen in aanmerking voor inkorting voorzover deze inbreuk maken op de legitieme portie. Andersom komen mogelijk bepaalde giften aan de legitimatis voldaan, weer in mindering.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.