kindsdeel


20 maart 2010

Vraag nummer: 13714  (oude nummer: 15516)

hallo,mijn vader is overleden is voor de tweede keer getrouwd,heeft daar twee kinderen,moeder ook overleden,ik kind uit een eerste huwlijk.heb ik dan nog recht op mijn kindsdeel?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Was er sprake van een langstlevende systeem (via wet of testament) dan heeft het kind een vordering op de langstlevende, opeisbaar bij diens overlijden. Die vordering zou dus (als die er is) bij overlijden opeisbaar kunnen zijn bij de erfgenamen van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn