rechten kindsdeel


27 maart 2010

Vraag nummer: 13737  (oude nummer: 15571)

een kind wat niet erkent is na geboorte heeft hij/zij dan rechten bij overlijden van biologisch vader?

Bij voorbaat dank

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er kan ook na overlijden van een man sprake zijn van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Dan wordt betreffende man vanaf de geboorte van het kind geacht vader te zijn geweest. Rechten van derden te goeder trouw worden dan wel beschermd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.