Opeisen legitieme.


3 oktober 2011

Vraag nummer: 26244

Is er een wettelijke termijn waarbinnen de erfgenamen de vordering van een onterfd kind op de legitieme moeten betalen?

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens de wet is in beginsel de legitimaire vordering niet opeisbaar 'voordat zes maanden zijn verstreken na het overlijden van de erflater'. Omgekeerd geredeneerd zou je kunnen zeggen dat de vordering na zes maanden in beginsel opeisbaar is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn