kindsdeel aanvragen


18 januari 2007

Vraag nummer: 10777  (oude nummer: 8702)

Geachte,
Mijn vader is afgelopen jaar overleden, mijn moeder verblijft in een verzorgingstehuis en is zwaar dement, na het overlijden van mijn vader is er een bewindvoerder aangesteld op de rechtbank, wij hebben het huis verkocht van mijn vader, het geld daarvan staat nu op de rekening van mijn moeder, mijn vader heeft nog een testament opgesteld voor zijn overlijden, waarin duidelijk vermeld staat dat wij recht hebben op een kindsdeel. Hoe kunnen wij dit nu opeisen of aanvragen bij de rechtbank, de bewindvoerder aldaar wil niet echt meewerken. Wat te doen ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als het opeisbaar is, dan is het opeisbaar. Dan wordt je dus schuldeiser als kind. Dan moet je de schuld dus gaan opvorderen en eventueel incasso maatregelen nemen. De vraag is of u zover wenst te gaan. De bewindvoerder moet gewoon meewerken als de opeisbaarheid juist en terecht is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn