Erfdeel aanhang van kinderen


16 mei 2008

Vraag nummer: 11723  (oude nummer: 10707)

De volgende uitsluitingsclausule in de verklaring van erfrecht:
Voorts heeft erflater in zijn testament bepaald, dat hetgeen zijn afstammelingen uit zijn nalatenschap zullen verkrijgen, evenals de revenuen daarvan, noch zal vallen in enige gemeenschap van goederen, noch zal leiden tot waardeverrekening ten gevolge van een deelgenootschap, waarin desbetreffende afstammeling gehuwd is of later mocht huwen, noch zal leiden tot enige andere verrekening.
Vraag: Indien ik als afstammeling een ton erf, en 2 jaar later van mijn vrouw ga scheiden waarmee ik in gemeenschap van goederen ben getrouwd. Moet ik die ton dan delen met mijn vrouw of blijft die door deze uitsluitingsclausule van mij. En hoe wordt dit verrekend?

Antwoord:

Geachte heer,

Als het goed is, is en blijft het dus uw eigendom en hoeft het ook niet verrekend te worden!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.