kindsdeel


9 september 2013

Vraag nummer: 35566

hallo, mijn vader is overleden, hij was hertrouwt. ik weet dat ik geen recht op op iets ,maar ik hoorde dat ik wel aanspraak kan maken op mijn kindsdeel als zijn vrouw/ mijn stiefmoeder overlijd.
maar dat moet binnen 5 jaar gebeuren na het overlijden van mijn vader .
mijn vader had geen testament!
hoe kan ik aanspraak maken op mijn kindsdeel?
hoe moet ik dat in orde maken . moet het via een notaris??
bedankt alvast mvg augustina

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien uw vader geen testament had en gehuwd was ttv zijn overlijden is de wettelijke verdeling van toepassing. Kinderen zijn samen met de langstlevende de erfgenamen, maar de langstlevende wordt enig eigenaar. De kinderen krijgen een vordering in geld op de langstlevende, in beginsel pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende.

Iets anders is de zogenoemde legitieme aanspraak. Dat is de helft van het gewone erfdeel ook als vordering in geld. Daarvoor geldt wel een vervaltermijn, maar het is zeer twijfelachtig of een beroep daarop zinvol is. Overlegt u gewoon eens met uw/een notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.