testament


18 juni 2012

Vraag nummer: 28495

geachte,

toen ik nog niet geboren was zijn mijn ouders getrouwd en hebben samen een huis gekocht met testament .. zij zijn na 7jr gescheiden . ondertussen nu 18j gescheiden . mijn vader woont nog steeds in het huis en is bijna afbetaald . in het testament staat dat als mijn vader overlijd dat zijn kinderen het huis krijgen . wij zijn met 3 kinderen . nu mijn vader is hertrouwd in het gemeenten huis . en ik vroeg mij dus af als hy overlijd wat gebeurt er dan met het huis waar de vrouw in woont en welke rechten hebben wij als zijn kinderen , hopelijk kan je dit begrijpen en weet u een antwoord . mvg stefanie verbrugge

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien het testament bepaalt dat de kinderen de erfgenam zijn, dan is dat zo. De langstlevende heeft dan mogelijk wel recht op vruchtgebruik van de woning. Indien na scheiding de woning niet verdeeld is, dan is overigens de ex (uw moeder) nog mede eigenaar indien zij tijdens het huwelijk ook gezamenlijk eigenaar worden. Laat dit even controleren door de notaris.

Indien er geen van de wet afwijkend testament is, dan bepaalt de wet dat indien iemand overlijdt met achterlating van echtgenoot (of geregistreerde partner) en kinderen, de echtgenoot en kinderen de erfgenamen zijn, maar de langstlevende enig eigenaar wordt via de wettelijke verdeling. De kinderen krijgen een zeer beperkt opeisbare vordering in geld op de langstlevende.
Het is dus voor vader en zijn echtgenote belangrijk om hier over na te denken en de huidige testament te laten checken door een notaris

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.