Successiebelasting


25 januari 2010

Vraag nummer: 13407  (oude nummer: 14888)

L.S.;
Vader overleden juli 2009. Mijn 2 broers zijn erfgenamen via testament waarin ik ben onterft. Oudste broer regelt alle zaken en ik heb totaal geen inzage in financien. Zo ver ik begrepen heb wordt er gezamenlijk successierechten gedaan. Is het voor mij niet voordeliger om zelf belastingaangifte voor de succesierechten te doen. Wordt er nu successierechten betaald over de totale erfenis en wordt er dan wat overblijft gedeeld?

Dank

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien een kind is onterfd, kan het aanspraak maken op zijn legitieme deel. Het wordt dan schuldeiser van de nalatenschap. Daarmee wordt de nalatenschap naar mijn idee verlaagd en zal er apart aangifte moeten worden gedaan door de legitimaris. Uiteraard kunt u dit ook even controleren bij de belastingdienst. Het beste is even langs een notaris gaan voor ander advies en informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.