Kindsdeel nooit uitgekeerd


3 februari 2005

Vraag nummer: 9081  (oude nummer: 5529)

Mijn moeder is overleden dat ik nog minderjarig was. Mijn vader heeft in het in die tijd nooit over een kindsdeel gehad en er is ook nooit iets uitgekeerd. Mijn vader is een nieuwe relatie begonnen maar is niet meer getrouwd en heeft bij zijn overlijden het vruchtgebruik via een testament aan zijn vriendin overgedragen. Het betreft een huis en inboedel en een klein kapitaal.
De vraag is nu als volgt: hoe zit het met het kindsdeel van mijn moeder? Is dat automatisch overgegaan in het deel dat ik van mijn vader erf, is dat nu opeisbaar of zit dat in het vruchtgebruik en dan dus op = op?

Antwoord:

Geachte heer,

Veel hangt af van het antwoord op de vraag of uw moeder een langstlevende testament had gemaakt. Zo ja, dan kon uw vader alles doen en laten wat hij wilde. Zo nee, dan was u als kind door het overlijden mede-eigenaar geworden en was eigenlijk voor alles uw medewerking nodig en gedurende uw minderjarigheid medewerking van de Kantonrechter.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.