moederlijk erfdeel opeisen


3 november 2011

Vraag nummer: 26565

In het testament van mijn moeder staat de bepaling dat het erfdeel opeisbaar is o.a. als mijn vader in een bejaardenoord of verpleeghuis wordt opgenomen. 17 jaar na haar overlijden gaat dat gebeuren deze maand (november) Mijn vader verhuist naar een bejaardenhuis (oord). Aangezien de verhoudingen niet optimaal zijn en ik mijn vader in staat acht om al het geld naar een goed doel over te maken, denk ik er hard over om mijn erfdeel nu op te eisen. Hoe gaat dat? Kan mijn vader toch het geld overmaken naar een goed doel als ik het ga opeisen?
M.vr.gr.Marijke

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Door het testament van uw moeder hebt u een vordering op uw vader, heeft uw vader dus een schuld aan u. Het testament bepaalt inderdaad op welke momenten de vordering opeisbaar is. Het is aan u of u daarvan gebruik wenst te maken. Indien u dat doet, dan kunt u dat 'gewoon' schriftelijk doen (aangetekend) of eerst even langs uw notaris gaan om te overleggen wat de beste manier is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.