boedelbeschrijving


24 november 2009

Vraag nummer: 13236  (oude nummer: 14430)

Ik heb een vraag betreffende boedelverdeling en-beschrijving.
Mijn dochter en schoonzoon hebben een kind van 2 jaar.
Mijn schoonzoon van 33 jaar is dit jaar overleden.
Is mijn dochter verplicht een boedelverdeling en -beschrijving op te laten maken bij de notaris en door te geven aan de katonrechter? Er was geen testament.
Ze hebben een eigen huis.
Mijn dochter heeft inmiddels nu wel een testament en voogdij voor haar kind geregeld.

Met vrriendelijke groet,

E.Jansen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Namens minderjarige erfgenamen moet beneficiair worden aanvaard. Doe je dat als ouder niet dan wordt er geacht beneficiair te zijn aanvaard. Dit ter bescherming van minderjarigen.

Bij beneficiaire aanvaarding is in beginsel de wettelijke vereffening van toepassing, met alle toeters en bellen die u ook omschrijft. Er kan echter gevraagd worden om vrijstelling daarvoor of minder verplichtingen.

Kortom, ga eens langs uw notaris voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.