Uitvaart en crematie


27 februari 2013

Vraag nummer: 33764

Mijn moeder is onlangs overleden en nu willen mij 4 zussen dat ik mij nergens mee bemoei. Zij organiseren alles zonder enig overleg met mij (broer) en ik weet niet waar de uitvaart plaatsvind alsmede de crematie. Ik woon niet in NL en communicatie met mijn zussen is er nauwelijks daar ik ook niet welkom was bij de uitvaart van mijn vader. Wat zijn mijn rechten als zoon van mijn moeder? Ik weet er is een langstlevende testament echter de notaris heeft dat nimmer aan mij toegezonden en ik heb indertijd een erfrechtverklaring moeten ondertekenen, die de notaris per Email heeft toegezonden, dit om het mijn moeder mogelijk te maken toegang tot de bankrekening te krijgen.

Antwoord:

Geachte heer,

Indien u destijds bericht hebt gehad van een notaris, dan is het wellicht verstandig om met die betreffende notaris contact op te nemen. Was er destijds door uw vader een langstlevende testament op grond waarvan u een vordering hebt gekregen op uw moeder, dan is die vordering bij overlijden van uw moeder zeer waarschijnlijk opeisbaar. U eist dan op bij de erfgenamen van uw moeder. Tenzij uw moeder in een testament anders heeft bepaald, dan bent u dat zelf voor een gedeelte ook weer. De erfgenamen moeten in beginsel alles samen afhandelen, tenzij er volmachten worden gegeven en/of sprake is van aanwijzing van een executeur.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.