inzage testament


16 januari 2014

Vraag nummer: 37033

mijn vader is anderhalf jaar geleden overleden.ik ben onterfd maar heb beroep gedaan op mijn legitieme portie. ik heb slechts gedeeltelijke inzage gehad in het testament,want een deel was blanco gemaakt. op mijn vraag daarover werd mij te kennen gegeven door de notaris dat ik alleen recht op inzage heb wat op mij van betrekking is. klopt dit of heb ik recht op inzage in het gehele testament. mijn broer is executeur-testamentair maar weigert mijn vragen omtrent de berekening van de legitieme portie te beantwoorden. ook de notaris reageert niet op mijn vragen. ik heb inmiddels een verzoekschrift ingediend. kan ik bij de rechter afdwingen dat ik inzage krijg in het gehele testament,want er zijn posten in de boedelbeschrijving die niet kloppen en/of zijn weggelaten? kan mijn broer bij de rechter ook nalatigheid worden verweten in zijn functie als zijnde executeur-testamentair omdat hij weigert vragen te beantwoorden waartoe ik krachtens artikel 78 BW recht op heb en wat zijn dan voor hem de eventuele consequenties?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een legitimaris die geen erfgenaam is kan jegens de erfgenamen en de executeur (met beheer) aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft. Zo staat het vrijwel letterlijk in de wet. Verder staat dat die informatie desverlangd verstrekt moet worden en dat zelfs het verzoek kan worden gedaan via en bij de kantonrechter de deugdelijkheid van een boedelbeschijving onder ede te verklaren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn