kindsdeel


13 november 2009

Vraag nummer: 13194  (oude nummer: 14363)

Bij het overlijden van mijn moeder hebben mijn zussen en ik ons kindsdeel niet opgeeist.
Nu is mijn vader overleden en heeft zijn huidege vriendin mede erfgenaam gemaakt.
Kunnen we eisen dat wij eerst ons kindsdeel van mijn moeder verrekenen en dat daarna het testament van mijn vader wordt uitgevoerd?
BVD
S. Hoogland

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er sprake was van een vordering ontstaan bij het overlijden van uw moeder, zal vaststaan wanneer die opeisbaar is. Doorgaans bij overlijden van de langstlevende.

Is er sprake geweest van mede-eigendom ontstaan door het overlijden van uw moeder, dan valt er niet op te eisen, maar de verdelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.